Home » faculty » Faculty Development/Training Activities/STTPS

Faculty Development/Training Activities/STTPS

S.NoName of the Faculty2014 - 152015 -162016 - 172017 -18
1Dr.C.V.Jayakumar---1
2Dr. A. Rajendra Prasad---4
3Prof. M. Suresh2-11
4Dr. B. Vijaya Ramnath111-
5Dr. C. Elanchezhian111-
6Dr. A. Abdul Rahman--3-
7Dr. N. Mani1-1-
8Dr. S. Ramachandran----
9Dr. S. Vaidyanathan----
10Dr.Gyan Arora----
11Mr. G. Ramakrishnan2-42
12Dr. L. Saravanakumar3111
13Dr. R. Ashok Gandhi1131
14Dr. V.M. Manickavasagam112-
15Dr. K. Venkataraman-111
16Mr. N. Vasudevan114-
17Mr. V. Ravi Raj2111
18Dr. M. Arul Prakash311-
19Mr. S. Ravindran2-21
20Ms. A. Dhanalakshmi11-1
21Mr. R. Bhoopathi4-23
22Mr. S. Krishnaraj3132
23Mr. N. Sankar--1-
24Mr. V. Pandyaraj1223
25Mr. R. Senthil Kumar1331
26Mr. T. Ganesh215-
27Mr.R.Palanivasan1---
28Dr. S. Rajesh4242
29Mr. K. Vetri Velmurugan4243
30Mr. C. Parswajinan6111
31Mr. M. Sudhakar4131
32Mr. G. Swaminathan4212
33Mr. M.C. Anand Chakravarthi3122
34Mr. R. Rajaprasanna524-
35Mr. S. Ganapathy3221
36Mr. S.K. Dinesh Kumar1142
37Mr. A. Ravinthiran2131
38Mr. K. Trinath1112
39Mr. M. Murugan-142
40Mr. T. Babu-131
41Mr. N. Elangovan-121
42Mr. L. Ravikumar-12-
43Mr. Priyadarshi Dutt-121
44Mr. P. Vijayarajan-12-
45Mr. J. Jey Krishnan-14-
46Mr. D. Prabu-11-
47Mr. S. Ramanathan--23
48Mr. V. Ranjith Kumar--21
49Mr. P. Manikandan--21
50Mr. M. Raajasekar--21
51Mr. P. Anbarasu--31
52Mr. E. Naveen--3-
53Mr. S. Siva Chandran--11
54Mr.E.Vetre Selvan----